Kontaktné centrá

Prvotriedne kontaktne centrá - základ spokojnosti zákazníkov

Spravovanie každodenných operácií kontaktného centra môže byť tvrdý oriešok. Kontaktné centrá sú ústredným bodom operácií zákazníckej podpory mnohých spoločností. Sú zamerané na poskytovanie rýchlej a efektívnej odozvy na požiadavky a otázky zákazníkov. Ich cieľom je minimalizovať čas čakania a rýchlo a profesionálne poskytovať potrebnú podporu.

 • Automatické distribučné systémy (Automatic Call Distribution – ACD): Tieto systémy smerujú prichádzajúce hovory na správneho operátora v závislosti od rôznych kritérií, ako je dostupnosť, zručnosti alebo typ otázky zákazníka.
 • Interaktívna hlasová odozva (Interactive Voice Response – IVR): IVR systémy umožňujú zákazníkom interagovať s aizovaným hlasovým systémom, ktorý ich naviguje prostredníctvom možností a pomáha smerovať ich hovory na správne miesto.
 • Prediktívne vytáčanie (Predictive Dialer): Tento nástroj aicky vytáča telefónne čísla zo zoznamu a pripája operátorov k dostupným hovorom. Tým sa zvyšuje efektivita a produktivita v kontaktnom centre.
 • Multikanálová komunikácia: Kontaktné centrá podporujú komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú telefón, e-mail, chat, sociálne médiá a ďalšie. Táto multikanálová prítomnosť umožňuje zákazníkom vybrať si preferovaný spôsob komunikácie.
 • Integrácia s CRM systémom: Integrácia IP telefónie s CRM systémom (Customer Relationship Management) umožňuje operátorom získať prístup k informáciám o zákazníkoch počas hovoru, čo im pomáha poskytovať personalizovanú a lepšiu službu.Profesionálne platformy ako správne riešenie

Goautodial

Goautodial je open-source softvérová platforma pre správu kontaktneho centra a volacie kampane. Je navrhnutý na aizáciu a optimalizáciu procesov v kontaktných centrách a umožňuje rýchle a efektívne volanie zákazníkov.

Goautodial obsahuje rôzne funkcie a nástroje, ktoré zlepšujú výkon a produktivitu kontaktneho centra. Niektoré z jeho hlavných vlastností sú:

 • Automatické volanie (auto dialer): Goautodial obsahuje funkciu aického volania, ktorá umožňuje kontaktneho centra volať veľký počet zákazníkov aicky. Tým sa zvýši produktivita operátorov a zlepší sa pokrytie volania.
 • Prediktívne volanie: Goautodial obsahuje aj funkciu prediktívneho volania, ktorá je založená na algoritmoch, ktoré analyzujú údaje a predikujú dostupnosť zákazníkov. Tým sa zvyšuje počet úspešných volaní a minimalizuje sa čas strávený na prázdne volanie.
 • Správa kontaktov: Goautodial poskytuje nástroje pre správu kontaktov, ktoré umožňujú import, export a správu zoznamov kontaktov. Tým sa zjednodušuje a aizuje proces vytvárania a aktualizácie databázy kontaktov.
 • Nahrávanie hovorov: S Goautodialom je možné nahrávať hovory, čo je užitočné pre kontrolu kvality a poskytovanie spätnej väzby operátorom. Tieto nahrávky môžu byť neskôr použité na tréning a hodnotenie.
 • Štatistiky a správy: Goautodial generuje rôzne štatistiky a správy o výkone kontaktneho centra, vrátane údajov o hovoroch, časoch čakania, úspešnosti volaní a ďalších metrík. Tieto informácie umožňujú manažérom monitorovať a hodnotiť výkon kontaktného centra.
 • Interaktívny hlasová odozva: Goautodial podporuje interaktívnu hlasovú odozvu, ktorá môže aizovať určité hovory a poskytovať zákazníkom preddefinované informácie alebo možnosti výberu.

Goautodial je užitočný nástroj pre kontaktné centrá, ktorý pomáha zvýšiť produktivitu a efektivitu v oblasti volania zákazníkov a správy kontaktov. Jeho open-source povaha umožňuje prispôsobenie a rozšírenie podľa potrieb konkrétneho kontaktného centra.

Avaya Call Reporter

Kontaktne centraAvaya Call Reporter je softvérový nástroj vyvinutý spoločnosťou Avaya na správu a monitorovanie telekomunikačných aktivít v kontaktnom centre. Tento nástroj poskytuje podrobné štatistiky a správy o hovoroch, časoch čakania, efektivite operátorov a ďalších dôležitých metrikách súvisiacich s hlasovou komunikáciou.

Avaya Call Reporter ponúka rôzne výhody, medzi ktoré patrí:

 • Prehľadná analýza výkonu: Poskytuje komplexné informácie o výkone kontaktného centra, vrátane časových údajov, štatistík a metrík, ktoré umožňujú manažérom a operátorom sledovať výkonnosť a identifikovať oblasti na zlepšenie.

 • Real-time monitorovanie: Avaya Call Reporter umožňuje sledovať aktuálne udalosti a dáta v reálnom čase. Toto monitorovanie poskytuje okamžitú spätnú väzbu a umožňuje prijímať rýchle rozhodnutia na základe aktuálnej situácie.

 • Prispôsobiteľné správy: Nástroj umožňuje vytvárať a prispôsobovať správy podľa potrieb konkrétneho kontaktného centra. To umožňuje manažérom získavať presné informácie a metriky, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

 • Vylepšenie rozhodovania: Avaya Call Reporter poskytuje manažérom a operátorom dôležité informácie, na základe ktorých môžu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa efektivity kontaktného centra, plánovania zdrojov a pridelenia úloh.

Avaya Call Reporter je silný nástroj, ktorý pomáha kontaktným centrám monitorovať a spravovať ich telekomunikačné aktivity. S jeho pomocou je možné zlepšiť efektivitu, výkon a kvalitu služieb

Kde nás nájdete

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám správu cez kontaktný formulár, email alebo nám zatelefonujte. 

Sídlo spoločnosti

Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Telefónne číslo

+421 41 2028 0927

Email

info@fatracom.com

Napíšte nám