callcenter 

Linux Dialer Call Center

Je to to Call centrum riešenie, ktorého základom je Asterisk® PBX. Má širokú základňu funkcií a možností tieto funkcie rozvíjať a prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Zákazník má možosť voľby jeho inštalácie. Inštalácia môže byť zrealizovaná buď v HW ktorý je presne špecifikovaný potrebám a funkciám. Alebo može byť inštalácia zrealizovaná vo virtuálnom prostredí u zákazníka, alebo v našom virtuálnom prostredí.

 

Avaya Aura Contact Center

Je založené na štandardných, robustných a softvérových ​​riešeniach, ktoré umožňujú agentom a kvalifikovaným pracovníkom účinne a efektívne spolupracovať so zákazníkmi a partnermi naprieč rôznymi typmi médií a poskytovať nadštandardné služby.

Avaya Aura Contact Centre využíva Session initiated Protocol (SIP), funkcia pre zlepšenie konektivity a vytvorenie vzájomnej spolupráce bez ohľadu na typ média. Otvorené Web služby umožňujú firmám integrovať kontaktné centrum s databázou a podnikovými aplikáciami, ktoré poskytujú agentom prostriedky v reálnom čase ale aj historický prehľad informácií s cieľom zlepšiť efektivitu ich práce. Komplexný reporting umožňuje vyhodnocovať výkonnosť kontaktného centra a výsledky sú k rýchlemu nahliadnutiu pre pomoc spoločnostiam prispôsobiť sa meniacim podmienkam. Avaya Aura Contact Centre poskytuje záruku ochraňovať, rozširovať a rozvíjať existujúce investície zákazníkov.
avaya aura contact center