IT služby

Kompletná správa sietí

je základnou časťou spoľahlivosti komunikácie vo Vašej firme. Pri samotnom návrhu počítačovej siete je potrebné zamýšľať sa nie len na súčastné potreby na kapacitu priepustnosti siete, ale aj na jej možné budúce rozšírenie. Správnym návrhom štruktúrovanej kabeláže, dosiahneme nemalé úspory pri budúcom rozširovaní IT systémov. 

 

Viac o sietiach


Základom každého dobre fungujúceho IT systému je správne nadimenzovaná a kvalitne zrealizovaná sieťová infraštruktúra.

 

Servis počítačov,
tlačiarní a iného hardvéru

je možný aj vzdialenou správou po sieti.
V prípade hardvérových problémov
realizujeme výjazd ku zákazníkovi.

Predaj hardvéru
a softvéru

zákazníkom zabezpečíme počítače, notebooky,
tlačiarne, sieťové komponenty a iné.
Samozrejmosťou je aj ich nainštalovanie.

IT
outsourcing

My prevádzkujeme Vaše IT,
Vy sa venujete svojim
podnikateľským aktivitám.

TeamViewerSupport
QS HOST
3.235.40.122