Priemyselná televízia (CCTV) je moderný prostriedok doplňujúci bezpečnostné technológie. Výrazne napomáha prevencií trestnej činnosti a zároveň umožňuje veľmi efektívne odhaľovať páchanú trestnú činnosť.

Obrazová scéna je snímaná s použitím kamier s vhodne zvoleným typom kvalitného objektívu. Obrazová informácia z jednotlivých kamier sa prevedie do digitálneho záznamového zariadenia, kde sa výhodne upraví a uloží na záznamové médium (pevný disk).