Je vynikajúci nástroj, ktorý umožní spoluprácu na diaľku.Videokonferencia je v dnešnej dobe už často používaný moderný spôsob komunikácie dvoch alebo viacerých používateľov. Pri videokonferenčnom spojení sa prenáša nielen obraz a zvuk, ale účastníci si priebehu audio/video komunikácie, môžu prenášať aj dátový obsah.

Výhody videokonferencie:
šetrenie nákladov
šetrenie času
reálna komunikácia
väčšia operatíva

Aj keď zriaďovacie náklady videokonferenčného systému sú vyššie, doba návratnosti sa pohybuje medzi 6 až 7 mesiacmi používania, a to z dôvodu, že spoločnosť používajúca takéto riešenie ušetrí náklady na cestovanie, náklady na dopravu a iné náklady spojené s pracovnými cestami zamestnancov.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka nasledovné videokonferencie.

 

Videokonferencia POLYCOM

Je to profesionálna videokonferencia od svetového lídra na poli komunikačných riešení.

Dostupné riešenia videokonferencie POLYCOM

Polycom QDX 6000
Polycom VVX 1500
Polycom HDX 7000
Polycom HDX 8000
Polycom HDX 9000
Telepresence - TPX HD
RealPresence - RPX HD

polycom 

 

Videokonferencia OBELIX

 

Je videokonferenčné riešenie, ktoré je realizované na open source. Na pripojenie na takýto videokonferenčný server, stačí používateľom len počítač(kamera, mikrofón, reproduktory) a pomocou webového prehliadača sa môžu bez akýchkoľvek nastavovaní pripojiť a komunikovať.