Kompletná správa sietí

je základnou časťou spoľahlivosti komunikácie vo Vašej firme. Zabezpečíme pre Vás pripojiteľnosť Vášho hardvéru 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 opravy

Servis počítačov, tlačiarní a iného hardvéru

je možný aj vzdialenou správou po sieti. V prípade hardvérových problémov realizujeme výjazd ku zákazníkovi.

__________________________________________________________________________________________________________________

 ntb

Predaj hardvéru a softvéru

zákazníkom zabezpečíme počítače, notebook-y, tlačiarne, sieťové komponenty a iné, smozrejmosťou je aj ich naištaľovanie. 

__________________________________________________________________________________________________________________

out 

IT outsourcing

my prevádzkujeme Vaše IT, Vy sa venujete svojim podnikateľským aktivitám.

__________________________________________________________________________________________________________________