IP telefónia je technológia, ktorá v mnohom prekonáva štandardný spôsob prenosu hlasu.

Jednou z nesporných výhod tejto technológie je zníženie prevádzkových nákladov. Disponuje nástrojmi, ktoré bežná telefónna sieť nedokáže poskytnúť. Moderné zariadenia prinášajú úplne nové služby typické len pre tento spôsob komunikácie (napr. pozdržaný fax, fax do mailu, odkaz do emailu). Všeobecným trendom je konvergencia dát, hlasu, obrazu a internetu na IP protokol. Cieľom je prenášať všetko po jednej sieti.